Stapp

Predstavujeme Vám novú aplikáciu pre žiakov a učiteľov založenú na princípoch jednoduchosti a intuitívnosti portálu Pisomka.sk, aby ju bez problémov zvládol používať úplne každý.

Aké sú hlavné výhody aplikácie Stapp?

 • Stapp je možné používať prostredníctvom aplikácie pre iOS, Android alebo priamo v internetovom prehliadači.
 • Stapp funguje v reálnom čase, vidíte odpovede žiakov bez potreby obnovovať stránku.
 • Stapp funguje aj offline, učiteľ si môže vytvoriť novú písomku aj bez internetového pripojenia a žiak môže pokračovať v písomke aj v prípade výpadku pripojenia, údaje sa automaticky nahrajú pri obnove pripojenia.
 • Po ukončení písomky sa žiakovi zobrazia správne odpovede.

Po registrácii (cez aplikáciu Stapp alebo cez jej webovú verziu priamo v prehliadači) pozostáva používanie Stappu z 5 jednoduchých krokov:

 1. Zadajte názov novej písomky, ktorú chcete vytvoriť.
 2. Postupne pridajte otázky, ku každej otázke máte na výber, či ponúknete žiakovi 4 možnosti alebo musí sám napísať správnu odpoveď.
 3. Po pridaní všetkých otázok písomku odomknite a žiakom zverejnite prístupový kód.
 4. Prejdite na zoznam žiakov, kde môžete v reálnom čase sledovať žiacke odpovede.
 5. Po ukončení písomku zamknite, čím sa žiakom okamžite zobrazia správne odpovede.

Odpovede na najčastejšie otázky

 • Dá sa využiť aplikácia Stapp aj počas obdobia, kedy sú žiaci doma?
  Stapp je samozrejme možné využiť aj na vytváranie kontrolných testov, aby si žiaci overili svoje vedomosti. Keďže používanie Stappu zvládne naozaj každý, môžete tiež navrhnúť žiakom, aby pripravili kontrolné testy pre svojich spolužiakov.
 • Môžem dať žiakom cez Stapp písomku, ktorú som si už vytvorila na portáli Pisomka.sk?
  Áno, ak chcete použiť niektorú z písomiek, ktoré ste si vytvorili na portáli Pisomka.sk, môžete ju veľmi jednoducho importovať.
 • Jedna z otázok v mojej písomke má dve správne odpovede a chcem, aby obidve otázky boli uznané ako správne, ako to môžem spraviť?
  Otvorená otázka môže obsahovať ľubovoľný počet správnych odpovedí.
 • Žiak uviedol pri otvorenej otázke odpoveď, ktorú som zabudla zahrnúť medzi správne odpovede, ale je správna. Dá sa to dodatočne opraviť?
  Áno, stačí kliknúť na odpoveď žiaka a pridať jeho odpoveď medzi správne odpovede.
 • Chcel by som na niektoré otázky ponúknuť žiakom možnosti, ale na iné otázky v tej istej písomke chcem, aby napísali odpoveď sami. Je to možné?
  Áno, pri každej otázke máte na výber, či žiakovi ponúknete možnosti alebo musí správnu odpoveď napísať sám.
 • Je možné ponúknuť žiakom aj iný počet možností ako štyri?
  Nie, momentálne sú žiaľ možné iba otvorené otázky alebo uzatvorené otázky so štyrmi možnosťami na výber.
 • V čom je výhoda mobilnej aplikácie oproti používaniu Stappu cez webový prehliadač?
  Mobilná aplikácia je o niečo rýchlejšia, ale ponúka presne rovnaké funkcie ako používanie Stappu cez prehliadač. Rovnako môžete Stapp používať aj cez webový prehliadač mobilného telefónu.

Máte ďalšie otázky, pripomienky, problémy s používaním alebo návrhy na zlepšenie?
Napíšte na stapp@pisomka.sk a veľmi radi Vám pomôžeme.