Matematická a iná odborná symbolika v online písomke

Áno, na tabuľu, alebo do papierovej písomky môžete pekne zapísať integrály, exponenciálne výrazy, zlomky, odmocniny, vektory, väzby atómov v molekule a tiež veľa ďalších odborných symbolov a schém. Týka sa to hlavne prírodovedných predmetov. No môže sa stať, že tieto symboly a schémy potrebujete citovať aj v iných predmetoch. Ale ako ich dostať do online písomky?

Kopírovanie časti obrazovky

Jednou z možností je skopírovať časť obrazovky Vášho zariadenia, kde sa tieto symboly nachádzajú. Kopírovanie časti obrazovky môžete zvládnuť úplne jednoducho klávesovou skratkou Win + Shift + S (ak máte operačný systém macOS, tak použijete klávesovú skratku Cmd+Shift+4). Následne si získaný obrázok uložíte a použijete v písomke. Máte pred sebou napríklad na obrazovke stránku z voľne dostupnej zbierky úloh z organickej chémie:

Stránka, z ktorej chcete skopírovať odborný text

Zapáči sa Vám napríklad piata úloha a chcete ju použiť v písomke pre svojich žiakov . Použijete spomínanú klávesovú skratku, teda podržíte naraz stlačené klávesy Win + Shift + S a na obrazovke sa Vám objaví krížik, pomocou ktorého myšou vyznačíte príslušnú úlohu. Výstrižok sa Vám automaticky uloží, stačí kliknúť na oznam o uložení a môžete ho ďalej upravovať, prípadne hneď uložiť do vlastného priečinka a následne nahrať do otázky v písomke.

Vystrihnutú časť obrazovky si môžete hneď uložiť

Ak obrázok nahráte do otázky v písomke a následne uložíte písomku a ukončíte úpravu, tak hneď uvidíte výsledok. Môžete si skontrolovať veľkosť obrázka, čitateľnosť, prípadne sa ešte vrátiť a vyznačiť v obrázku nejaké objekty, záleží iba na Vašej fantázii.

Všetko je pripravené na ďalšie úpravy

Pri ďalšej úprave môžete dopísať text otázky a vhodné odpovede. Ako vidieť na obrázku, my sme úlohu skopírovali aj s textom otázky, ale ak by ste sa chceli pýtať na niečo iné ohľadom tejto molekuly, tak text neskopírujete a na portáli môžete doplniť vlastnú otázku.

Doplnená úloha pred uložením

Využitie matematického editora pre vlastné úlohy

Ak však chcete použiť vlastnú úlohu, tak prichádza do úvahy ďalšia možnosť, ako dostať odbornú symboliku do online písomky. A tou je napríklad využitie matematického editora LaTeX. Nemusíte vedieť písať v tomto editore, úplne Vám postačí stránka Hostmath.com, kde pri každej zmene zápisu vo vrchnej časti stránky okamžite nastane zmena výsledného tvaru v spodnej časti stránky, takže hneď vidíte výsledok.

Možnosť písať matematické výrazy kvalitne

Takto vyzerá rovnica s nekonečným súčtom geometrického radu, zapísaná v tomto editore:

Vrchný riadok môžeme skopírovať do textu otázky

Zápis vo vrchnom riadku skopírujeme do textu otázky, nesmieme však zabudnúť vložiť ho medzi dva symboly $ a pridáme aj vhodné – rovnako pravdepodobné odpovede na výber pre žiakov:

Teraz stačí už len uložiť písomku a ukončiť úpravu a môžeme sa tešiť z pohľadu na vytvorenú rovnicu:

Okrem týchto možností máte samozrejme aj možnosť písať vlastnou rukou na papier, kresliť obrázky, čiary, rysovať grafy aké len chcete, následne si svoj výtvor oskenovať a vložiť do písomky ako obrázok. A tiež sa môžete inšpirovať už vytvorenými otázkami vo vlastných, prípadne zdieľaných písomkách. O tomto hovorí aj náš článok Ako rýchlo vytvoriť novú písomku z viacerých. Ak sa radšej nové veci dozvedáte osobne a názorne, tak je možnosť si dohodnúť školenie k používaniu portálu Pisomka.sk


Páčil sa Vám článok? Podeľte sa oň aj s ostatnými...

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *