Ako začať používať portál Educlio? Ako využiť výhody mobilnej aplikácie Educlio?

Pozrite si obrázkový tutoriál, ktorý Vám krok po kroku ukáže, ako začať používať portál Educlio, a následne aj mobilnú aplikáciu Educlio, ktorá je vytvorená v systéme Android, aj v systéme iOS.

Registrácia do portálu a vytvorenie zoznamov tried a žiakov

Do portálu Educlio sa zaregistrujete jednoducho, stačí zvoliť vpravo hore možnosť Registrácia a vyplniť tabuľku:

Po voľbe možnosti Učiteľ

Portál Vás zaregistruje a Vy si môžete postupne vytvárať svoje triedy:

Vytváranie tried

Všimnete si pritom tlačidlá Premenovať a Vymazať. Budú vám neskôr slúžiť na to, aby ste nemuseli znovu vytvárať triedy s tými istými žiakmi, keď sa zmení iba ich ročník. Mladších premenujete a odchádzajúcich vymažete.

Po stlačení tlačidla Pridať žiakov môžete žiakov pridávať postupne , alebo iba skopírujete ich zoznam:

Pripojenie žiakov do Vašej triedy

My sme na ilustráciu do triedy Dejepis 4.A pridali iba štyroch žiakov a na nasledujúcom obrázku vidíte teda hotový zoznam triedy Dejepis 4.A, aj s návodom ako postupovať ďalej:

Teraz vytlačíte a nastriháte si kódy jednotlivých žiakov a osobne im ich rozdáte (osobné údaje). Žiaci sa po registrácii na portáli môžu prihlásiť do vašej triedy. Ak sa napríklad žiak Ilavský Martin zaregistruje a následne sa chce pripojiť k Vašej triede, tak potrebuje presne ten kód, ktorý dostal od Vás:

Keď ho zadá, tak systém ho automaticky pripojí do Vašej triedy. Žiak sa môže pripájať aj do iných tried k iným učiteľom. Napríklad k triede Matematika 4.A, ktorú vedie iný učiteľ, potrebuje však zase kód od neho. To však s Vami nijako nesúvisí, Vy môžete používať portál aj ako jediný učiteľ na škole. Na ďalšom obrázku vidieť, že žiak sa pripojil do triedy s názvom Dejepis 4.A:

Práca učiteľa nezávisí od toho, či sa pripojili všetci žiaci

Pripájanie sa žiakov do príslušných tried vôbec nie je nutné k tomu, aby ste Vy, ako učiteľ, mohli ďalej s triedou pracovať. Vy môžete oznamovať presné termíny písomiek, zapisovať žiakom body za písomky a aktivitu, pridávať študijné materiály a komunikovať so žiakmi prostredníctvom aktualít a komentárov. Keď sa raz nejaký žiak nechce pripojiť, a chce s Vami komunikovať iba na vyučovacej hodine, tak je to jeho osobná sloboda, prichádza však o všetky aktuálne informácie. Vy máte hodnotenie triedy kedykoľvek k dispozícii a nemusíte nikoho o nič prosiť 🙂

Máte k dispozícii všetky funkcie portálu, teda Aktuality, Hodnotenie, Písomky, Študijné materiály. Vpravo hore môžete v rolovacom okne meniť triedu, zoznamy žiakov a svoje nastavenia. V nastaveniach si môžete aktivovať E-mailové notifikácie na pridané žiacke komentáre k aktualitám, prípadne E-mailové upozornenie deň pred plánovanou písomkou:

Ak chcete naplánovať svoju prvú písomku pre žiakov, tak kliknete na tlačidlo Písomky a následne vytvoriť novú písomku. Objaví sa tabuľka s údajmi, ktoré sa zobrazujú Vám aj žiakom:

Ak je pôvodne naplánovaná písomka už aj napísaná, stačí zapísať body jednotlivým žiakom, prípadne ich Importovať z portálu Pisomka.sk

Po zapísaní bodov za písomku okamžite vidíte doterajšiu percentuálnu úspešnosť svojich žiakov. Môžete zapisovať aj body za aktivitu. Iba kliknete v stĺpci Aktivita na počet bodov príslušného žiaka a do tabuľky, ktorá sa Vám otvorí zapíšete počet bodov:

Stiahnutie aplikácie Educlio v systéme Android, alebo v systéme iOS.

Ďalšie funkcie portálu – Aktuality a Študijné materiály zvládnete intuitívne tiež. V Aktualitách teraz navyše máte pozvánku na stiahnutie aplikácie Educlio:

Ak už ste sa zaregistrovali na portáli Educlio a vytvorili si triedy a zoznamy žiakov, tak si môžete na mobilnom telefóne nainštalovať aplikáciu Educlio a naplno využívať jej výhody, o ktorých sa píše v článku Mobilná aplikácia Educlio už aj pre učiteľov. Po nainštalovaní a otvorení aplikácie bude táto od Vás pýtať e-mailovú adresu a heslo z Vášho konta Educlio, ktoré máte vytvorené na klasickom portáli.

Na Vašom telefóne

Pomocou nich sa prihlásite do aplikácie a môžete využívať všetky jej výhody. Ak sa neodhlásite, tak máte neustále prehľad o všetkom, čo aplikácia ponúka. Môžete pridávať aktuality, sledovať a pridávať komentáre k nim, zapisovať body za aktivitu priamo na hodine a bez počítača, mať neustály prehľad o plánovaných písomkách a tiež o študijných materiáloch a nastaviť si push notifikácie na telefóne.

V prípade, že potrebujete o portáloch Pisomka.sk a Educlio viac podrobnejších informácií je možné dohodnúť si bezplatné školenie, alebo iba napísať na E-mailovú adresu eva@pisomka.sk


Páčil sa Vám článok? Podeľte sa oň aj s ostatnými...

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *