Educlio vie, že nie je dvojka ako dvojka

A podľa toho Vám aj neustále aktualizuje klasifikáciu žiakov. Vo výslednej známke zohľadňuje mieru úspešnosti žiaka v jednotlivých písomkách, aj vedľajšie aktivity žiaka. Hodnotenie v Educliu nie je iba obyčajný výpočet priemeru známok z písomiek. Tiež to nie je subjektívne priradenie známky napríklad podľa toho, kto na hodine viac, či menej vyrušoval. Educlio berie do úvahy všetky body zo všetkých písomiek žiaka a tiež vedľajšie body za aktivitu mimo písomiek.

Tabuľka hodnotenia žiakov

Aktuálne hodnotenie žiakov v predmete SJL

V tabuľke na obrázku si môžete všimnúť, aké je aktuálne celkové hodnotenie triedy 6A v predmete Slovenský jazyk a literatúra po napísaní prvých dvoch písomiek. Učiteľovi sa v časti Hodnotenie zobrazujú body z písomiek, ktoré spolu s bodmi za aktivitu určujú celkové percento úspešnosti jednotlivých žiakov. Základom pre počítanie percent je celkový počet bodov, ktoré žiak mohol získať za všetky písomky. Učiteľ slovenčiny vidí, že žiaci Novák a Šalamún sú obaja klasifikovaní známkou 3. Vidí však zároveň, že žiak Novák má už oveľa bližšie k známke 2, ktorú dosiahne pri 75% úspešnosti. Taktiež si môže všimnúť, že Tibor Veselý je len kúsok od jednotky, ktorú získa pri 90% úspešnosti.

To isté, čo učiteľ, si uvedomujú aj jednotliví žiaci, keď si pozrú svoje výsledky na vlastnom žiackom konte na portáli Educlio, alebo teraz už aj v mobilnej aplikácii v systéme Android a tiež v systéme iOS. Uvedomujú si, že sami si neustále vytvárajú svoju známku z predmetu, čo má silný motivačný efekt.

Import bodov z Pisomka.sk do Educlia

Ak žiaci písali písomku na portáli Pisomka.sk, tak učiteľ jediným tlačidlom importuje body z písomky do hodnotenia v Educliu. Preto môžeme vidieť v tabuľke aj počet bodov s dvomi desatinnými miestami. Učiteľ mal dopredu stanovené, že za písomku „Povesti a báje“ udelí maximálne 10 bodov. Deň predtým však zistil, že otázok má pripravených iba 7 a nechcel znižovať váhu písomky medzi ostatnými písomkami tým, že za ňu bude iba 7 bodov. Pri importe bodov potom došlo k automatickému prepočítaniu počtu bodov pre jednotlivých žiakov tak, aby za 7 správnych odpovedí žiak získal 10 bodov. Body z ľubovoľnej písomky môžete samozrejme zapísať žiakom aj manuálne.

Zoznam všetkých písomiek

Tretia písomka – „Slovesá“ je už po dohode so žiakmi zapísaná v systéme, aj s maximálnym počtom bodov, ktoré sa dajú za ňu získať, s obsahom a termínom písania. Ako každá z písomiek, má možnosť Importovať body z portálu Pisomka.sk. Čo presne treba nastaviť, aby ste si mohli importovať body z písomiek z portálu Pisomka.sk sa dozviete v našom článku s názvom Import bodov z Pisomka.sk do portálu Educlio.

Zoznam písomiek, vrátane plánovaných

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť, že žiak Šalamún v ďalšej písomke „Slovesá“ získal viac bodov ako žiak Novák, no napriek tomu má stále známku 3, hoci Novák sa už dostal na dvojku. Je to spôsobené tým, že sa zohľadňujú všetky body zo všetkých písomiek. Systém to vyhodnotí sám, Vy nič počítať nemusíte. Ani si pamätať. Stanovíte si len počet bodov za jednotlivé písomky. Ich oprava, zapísanie do tabuľky, výpočet percent a určenie známky je v rukách portálov Educlio a Pisomka.sk .

Zobrazovanie známok z písomiek

Ak Vy, ako učiteľ, potrebujete nie body, ale známky z písomiek, tak stačí aby ste vpravo hore klikli na tlačidlo Zobrazovať známky z písomiek. Systém prepočíta body na známky v každej písomke zvlášť a Vy máte k dispozícii tabuľku všetkých známok žiakov:

Tabuľka známok žiakov

Vždy uzavretá klasifikácia

Educlio je portál, ktorý Vám garantuje, že po každej hodine, keď vychádzate z triedy, je pripravené aktuálne hodnotenie žiakov vo Vašom predmete. Transparentne a spravodlivo. Ak teda nastane situácia, pri ktorej sa z akýchsi dôvodov už zajtra začínajú žiakom prázdniny, a vedenie školy od Vás žiada ich klasifikáciu, tak Vám stačí prihlásiť sa do portálu a zapísať žiakom na vysvedčenie ich aktuálne známky. Tento fakt Vašim žiakom môžete oznámiť hneď na začiatku klasifikačného obdobia. Dostanú známku, akú si sami vytvorili svojou doterajšou činnosťou. Veľmi dobre si začnú uvedomovať, že sa neoplatí dlhšie stagnovať a riskovať, že sa im už nepodarí dosiahnuť klasifikáciu, akú by si predstavovali.

Ak by ste sa chceli osobne viac dozvedieť ako efektívne a naplno využívať portál Pisomka.sk, prípadne portál Educlio, je možné sa dohodnúť aj na bezplatnom školení .


Páčil sa Vám článok? Podeľte sa oň aj s ostatnými...

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *