Import bodov z Pisomka.sk do portálu Educlio

Súčasťou portálu Pisomka.sk je aj samostatný portál Educlio, o ktorom sa zmieňujeme napríklad v článku Educlio – zápisník a zároveň dialóg učiteľa so žiakmi. Teraz sa dozviete niečo o prepojení portálov prostredníctvom funkcie Importovať body. Táto funkcia sa nachádza v portáli Educlio, kde stlačením jediného tlačidla môžete naraz celej triede zapísať body z písomky do hodnotenia v Educliu.

Ako to funguje?

Napísali ste napríklad na portáli Pisomka.sk so žiakmi písomku s názvom „Slovesá“. Súčasne so zadávaním kódu ste žiakov upozornili, aby zapísali svoje priezvisko, ale bez diakritiky. To pre Vás bude pri importe bodov dôležité. Toto je Váš pohľad na priebeh napísanej písomky:

Ak podržíte kurzor myši na ikone zdvihnutého palca, alebo krížika, tak sa Vám zobrazí znenie otázky a aj žiakova odpoveď na ňu. V tejto písomke máme iba 4 žiakov a ak bol maximálny počet bodov z nej 12, tak si ľahko vyrátame, že dostali 10,8,12 a 12 bodov a vieme to aj rýchlo zapísať do Educlia. Ale ak by sme písali s 25 žiakmi a maximálny počet bodov z písomky by sme mali stanovený na 10, tak by to bolo horšie jednak s rýchlosťou zapisovania do Educlia, ale aj s výpočtom bodového zisku jednotlivých žiakov.

Import bodov

Jediné tlačidlo pre celú triedu a celú písomku Vám ušetrí čas a chyby, ktoré by ste urobili pri výpočte a zapisovaní bodov. Tlačidlo sa nachádza na portáli Educlio v časti Písomky. Píšeme o ňom aj v článku Educlio vie, že nie je dvojka ako dvojka.

Zoznam písomiek, vrátane plánovaných

Ešte pred tým, než ho použijete, si ale musíte v Nastaveniach prepojiť svoje konto s portálom Pisomka.sk:

Konto zatiaľ nie je prepojené, osobné údaje pochopiteľne teraz nevidíte

Keď stlačíte tlačidlo Prepojiť, tak systém od Vás bude pýtať meno a heslo, ktoré máte na portáli Pisomka.sk. Ak ho zadáte, portály sa prepoja a Vy môžete importovať body z písomiek.

Portály sú prepojené, môžete importovať

Po stlačení tlačidla Importovať body pri písomke „Slovesá“ sa Vám otvorí okno, v ktorom si vyhľadáte na portáli Pisomka.sk príslušnú písomku:

Vyberiete písomku, potvrdíte Import bodov a hneď sa Vám ukáže aktuálne hodnotenie triedy so všetkými bodmi:

Ušetrený je Váš osobný čas

A asi aj zrak, ktorý by ste si kazili pri večernom opravovaní písomiek. Pisomka.sk opraví písomky za Vás, Import Vám prepočíta a zapíše body do Educlia a Educlio vypracuje celkové hodnotenie triedy aj s výslednou klasifikáciou. Celé hodnotenie všetkých svojich tried môžete mať vo vrecku na mobile a kedykoľvek k dispozícii.


Páčil sa Vám článok? Podeľte sa oň aj s ostatnými...

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *