Bezplatné školenie

Máte záujem o bezplatné školenie o tom, ako používať portál Pisomka.sk, prípadne portál Educlio? Školenie je možné zahrnúť do vášho aktualizačného vzdelávania učiteľa.

pisomka.sk

Pisomka.sk je unikátny systém rýchlej tvorby písomiek, ktoré sa dajú veľmi jednoducho a rýchlo aktivovať na vyučovacej hodine. Je to prostriedok na úsporu Vášho času. Nie je to žiadny formulár. Žiaci nepotrebujú mať vytvorené vlastné kontá, prihlásia sa priamo na portáli po zadaní kódu. Vy môžete následne sledovať priebeh písomky, teda pribúdajúce odpovede jednotlivých žiakov a presne vidíte, pri ktorých otázkach majú problémy. Ak by niektorý žiak chcel prerušiť prácu a vyhľadať si informácie na inej webstránke, tak systém Vám to signalizuje a môžete zasiahnuť, čo je pre spravodlivosť a transparentnosť hodnotenia veľmi dôležité.

educlio.pisomka.sk

Educlio je portál, na ktorom si môžete priebežne ukladať celé hodnotenie všetkých žiakov svojich tried. A nielen to. Môžete v ňom zdieľať študijné materiály určené žiakom, aktuality, obrázky a videá, plánovať písomky s presným termínom a dopredu známym obsahom a komunikovať so žiakmi. K portálu patrí najnovšie aj mobilná aplikácia Educlio v systéme iOS a tiež v systéme Android, ktorá Vám ešte viac urýchli a zjednoduší komunikáciu so žiakmi. Veci sa stanú transparentné, nič nemusíte opakovať viackrát. Máte prehľad Vy, aj žiaci.

Školenie

Na našom školení sa naučíte efektívne používať funkcie, ktoré portál Pisomka.sk poskytuje. Vytvoríte si vlastnú písomku, naučíte sa používať aj hotové otázky zo zdieľaných písomiek, pridať obrázok do textu otázky, pridať do textu otázky ľubovoľnú matematickú a odbornú symboliku. Taktiež si ukážeme, ako vytvoriť v písomke dve skupiny, aj ako sa dá pracovať s vytvoreným duplikátom písomky. Pozrieme sa aj na to ako vytlačiť, prípadne uložiť si v počítači kompletný report písomky – teda súhrn všetkých otázok a odpovedí všetkých žiakov. Môže sa nám zísť pri následnom zdôvodnení známky žiaka.

A to sú len niektoré z funkcií, ktoré portál poskytuje a ktorým sa budeme spoločne venovať. Môžete vyskúšať prihlásiť sa ako žiaci a vysvetlíme si, aké situácie sa dajú riešiť v priebehu písomky a aké údaje sa ukladajú o ich odpovediach. Ukážeme si tiež prepojenosť portálu Pisomka.sk s portálom Educlio prostredníctvom funkcie „Importovať body“. V prípade Vášho záujmu spoločne prejdeme jednotlivé funkcie portálu Educlio a predstavíme si hlavné výhody mobilnej aplikácie Educlio, či už v systéme iOS, alebo v systéme Android.

Školenie môžete získať pomerne jednoducho. Stačí Vám zabezpečiť si pre skupinu učiteľov notebooky, tablety, alebo aj mobilné telefóny s pripojením na internet a osobne sa dohodnúť na e-mailovej adrese eva@pisomka.sk