Import bodov z Pisomka.sk do portálu Educlio

Súčasťou portálu Pisomka.sk je aj samostatný portál Educlio, o ktorom sa zmieňujeme napríklad v článku Educlio – zápisník a zároveň dialóg učiteľa so žiakmi. Teraz sa dozviete niečo o prepojení portálov prostredníctvom funkcie Importovať body. Táto funkcia sa nachádza v portáli Educlio, kde stlačením jediného tlačidla môžete naraz celej triede zapísať body z písomky do hodnotenia v Educliu. (viac…)