Matematická a iná odborná symbolika v online písomke

Áno, na tabuľu, alebo do papierovej písomky môžete pekne zapísať integrály, exponenciálne výrazy, zlomky, odmocniny, vektory, väzby atómov v molekule a tiež veľa ďalších odborných symbolov a schém. Týka sa to hlavne prírodovedných predmetov. No môže sa stať, že tieto symboly a schémy potrebujete citovať aj v iných predmetoch. Ale ako ich dostať do online písomky? (viac…)